Trả góp lãi suất 0%

FL-Esports.vn áp dụng chính sách Trả góp lãi suất 0% với chủ thẻ tín dụng được phát hành bởi các ngân hàng Việt Nam. Mức phí chuyển đổi trả góp do từng ngân hàng quy định, bạn vui lòng liên hệ FL-Esports.vn hoặc ngân hàng chủ thẻ để biết thêm chi tiết!