Hướng dẫn cài đặt các chế độ đèn led trên bàn phím FL-Esports

Các tổ hợp phím sau được sử dụng để thay đổi, cài đặt các chế độ đèn led thông dụng trên bàn phím FL-Esports:

– FN + CTRL phải: Chuyển đổi chế độ đèn nền.
– FN + Right SHIFT: Chuyển đổi màu đơn.
– FN + PGDN: Khôi phục về chế độ đèn nền đơn (Màu LED ĐỎ mặc định).
– Điều chỉnh độ sáng đèn nền: FN + ↑ ↓
– FN + ↓: Giảm độ sáng đèn nền, FN + ↑: Tăng độ sáng đèn nền.
– Điều chỉnh tốc độ đèn nền: FN + ↔
– FN + ←: Giảm tốc độ đèn nền, FN + →, Tăng tốc độ đèn nền.

Hướng dẫn cài đặt các chế độ đèn led trên bàn phím FL-Esports

———-

www.FL-Esports.vn – Website bán hàng trực tuyến chính hãng của FL-Esports tại Việt Nam

Gia nhập cộng đồng FL-Esports Việt Nam tại:

https://www.facebook.com/groups/flesports