FL-Esports Clown Keycap Set

FL-Esports Clown Keycap Set là bộ keycap cho bàn phím cơ với số lượng 165 nút, thiết kế Profile FSA (FL-SA), công nghệ PBT Doubleshot không xuyên led

550.000

Hết hàng

FL-Esports Clown Keycap Set

Profile FSA
PBT Doubleshot
165 nút

 

FL-Esports Clown Keycap Set

 

Gia nhập cộng đồng FL-Esports Việt Nam tại:

https://www.facebook.com/groups/flesports

Xem thêm sản phẩm khác tại website FL-Esports toàn cầu: http://flesports.com/en/

Rate this product

550000

FL-Esports Clown Keycap Set

FL-Esports Clown Keycap Set

Hết hàng